Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

H.J.R. Makkinga (lid)
H.A. Enting (voorzitter)
G.J. Müller (secretaris/penningmeester)